"เจ้าชายรัชทายาทซาโด" (Crown Prince Sado: 사도세자) หรือ "เจ้าชายรัชทายาทจางฮอน" (Crown Prince Jangheon: 장헌세자) โอรสองค์ที่สองของพระเจ้ายองโจ (พระราชาลำดับที่ 21) กับสนมยองบิน (ตระกูลอีแห่งจอนอึย) พระราชสมภพเมื่อ 21 มกราคม 1735 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารทันทีเนื่องจากมกุฎราชกุมารองค์ก่อนสิ้นพระชนม์


เจ้าชายรัชทายาทซาโด (Crown Prince Sado: 사도세자)
ภาพ: Secret Door

เจ้าชายรัชทายาทซาโดฉายแววความฉลาดคงแก่เรียนจึงเป็นที่โปรดปราณของพระเจ้ายองโจ ทว่าหลังจากพระองค์ถูกย้ายไปตำหนักตะวันออกซึ่งเป็นที่อยู่เดิมของมเหสีในพระเจ้าคยองจง (พระราชาลำดับที่ 20) ทำให้ความสัมพันธ์ของเจ้าชายรัชทายาทซาโดกับพระเจ้ายองโจเริ่มเหินห่าง

เจ้าชายรัชทายาทซาโดอภิเษกสมรสกับพระนางฮเยกยอง (สกุลฮงแห่งพงซาน) มีโอรสกับพระนางสององค์ คือ "องค์ชายอีจอง" (สิ้นพระชนม์) และ "องค์ชายอีซาน"

ในปี 1752 เจ้าหญิงฮวายอบ (พระเชษฐภคินี) ซึ่งมีความผูกพันกับเจ้าชายรัชทายาทซาโดสิ้นพระชนม์ด้วยโรคหัด เจ้าชายรัชทายาทซาโดเสียพระทัยมากจนสติวิปลาสและอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ พระองค์ติดต่อคบค้าร่างทรง ทำร้ายและสังหารข้าราชบริพาร ไม่เว้นแม้แต่บรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศ์ที่ต่างหวาดกลัวไปตามๆกัน

พระเจ้ายองโจอดทนต่อเสียงเรียกร้องของเหล่าขุนนางไม่ไหวจึงสั่งลงโทษด้วยการปลดเจ้าชายรัชทายาทซาโดออกตามตำแหน่ง บังคับให้เข้าไปอยู่ในกล่องข้าวปิดผนึกหนาแน่นในสภาพอดอาหาร กระทั่งผ่านไปเจ็ดวันพระองค์ก็สิ้นพระชนม์

ภายหลังองค์ชายอีซานขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองโจ พระองค์พยายามลบล้างความผิดและเรียกคืนตำแหน่งเจ้าชายรัชทายาทให้พระบิดา ย้ายสุสานมาไว้ที่สุสานยุงกอนลึงโดยฝังอยู่เคียงคู่กับพระนางฮเยกยอง

เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเจ้าชายรัชทายาทซาโดสติวิปลาสจริงตามที่มีบันทึกหรือเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของขุนนางที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้พระองค์เข้ามามีบทบาทกันแน่...