เมืองฮวาซอง (Hwaseong: 화성시) เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เมืองฮวาซองตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลี เนื่องจากอยู่ใกล้กับทะเลตะวันตกทำให้หลายพื้นที่มีสภาพอากาศเย็น


สุสานยุงกอนลึง (Yunggeolleung)
ภาพ: Visit Korea

สุสานยุงกอนลึง (Yunggeolleung)
• สุสานบริเวณลานโล่งในสวนป่าโอ๊ก ประกอบด้วยสุสานสองแห่ง ได้แก่ "สุสานยุงนึง" (ฝังพระศพของเจ้าชายรัชทายาทซาโด) และ "สุสานกอนลึง" (ฝังพระศพของพระเจ้าจองโจ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของสุสานหลวงราชวงศ์โชซอนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สุสานยุงกอนลึง


วัดยงจูซา (Yongjusa Temple)
ภาพ: Cham Education and Culture

วัดยงจูซา (Yongjusa Temple)
• วัดสำนักงานใหญ่ของนิกายโชเก วัดยงจูซาตั้งอยู่บริเวณทางลาดบนเขาฮวาซาน ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดสมัยซิลลา แต่พระเจ้าจองโจแห่งโชซอนย้ายสุสานของเจ้าชายซาโดมาและโปรดให้สร้างวัดยงจูซาเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของบิดา วัดยงจูซา