อุทยานแห่งชาติจีรีซาน (Jirisan National Park: 지리산국립공원) อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 483.022 ตารางกิโลเมตร (3 จังหวัด 5 เมือง) สถานที่เดินเขาและชมธรรมชาติยอดนิยม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศเมื่อปี 1967


อุทยานแห่งชาติจีรีซาน (Jirisan National Park: 지리산국립공원)
ภาพ: Korean National Park

อุทยานแห่งชาติจีรีซาน (จิริซาน) มีทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งปี ประกอบด้วยยอดเขาสูงหลายแห่ง น้ำตกและลำธารหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้น ภายใต้ระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ราวกับมรดกล้ำค่าจึงกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติทีมีทั้งสัตว์ป่าหายากและพันธุ์พืชหลากหลายชนิด

ภูเขาจีรีซานมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในสามภูเขาในตำนานของเกาหลีและเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความศรัทธามาตั้งแต่อดีต โดยเมื่อราว 1,300 ปีก่อน ภายในหุบเขาเคยมีวัดซึ่งประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาทำให้ผู้บำเพ็ญหลายคนแสวงหาความจริงและอุทิศตนให้จีรีซานแห่งนี้