วัดคิตะอิน (Kita-in Temple: 喜多院) วัดสำนักงานใหญ่ของพุทธศาสนานิกายเท็นไดประจำภูมิภาคคันโต วัดคิตะอินตั้งอยู่ในเมืองคาวาโกเอะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 830 โดย "ภิกษุเอนนิน" ส่วนอาคารที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่โดยรักษารูปแบบดั้งเดิมของวัดเอาไว้


วัดคิตะอิน (Kita-in Temple: 喜多院)
ภาพ: タノタビ

วัดคิตะอินมีความรุ่งเรืองมากในช่วงศตวรรษที่ 17 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดประจำตระกูลโทกุงาวะในปี 1611 เนื่องจากเคยใช้เป็นที่พำนักในช่วงการเดินทางระหว่างเอโดะกับนิคโก้

ในปี 1638 วัดคิตะอินได้รับความเสียหาหายรุนแรงจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โชกุนอิเอมิสึสั่งให้บูรณะวัดขึ้นใหม่โดยให้ย้ายอาคารพระราชวังหลายแห่งจากปราสาทเอโดะมาที่นี่

แต่ความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เหลืออาคารจากปราสาทเอโดะเพียงหลังเดียว โดยได้รับการคุ้มครองเป็นสมบัติชาติและที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์


วัดคิตะอิน (Kita-in Temple: 喜多院)
ภาพ: Time Out

บริเวณวัดมีรูปปั้นอรหันต์ 540 รูป ผลงานของช่างฝีมือสมัยเอโดะที่แกะสลักขึ้นโดยออกแบบให้แต่ละองค์มีสีหน้าที่แตกต่างกัน (เล็กน้อย) ด้านหลังวิหารหลักเป็นสุสานของขุนนางศักดินาห้าคนที่ปกครองพื้นที่คาวาโกเอะในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19