ภูเขาคงถง (Kongtong Mountains: 崆峒山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋าในเมืองผิงเหลียง มณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูเขาคงถงอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกราว 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยยอดเขาสูงชันพิสดารปกคลุมด้วยป่าเขียวทึบที่มีสมุนไพรล้ำค่าและสัตว์ป่าหลายร้อยชนิด


ภูเขาคงถง (Kongtong Mountains: 崆峒山)
ภาพ: China Dragon Tours

ภูเขาคงถงเป็นป้อมปราการที่สำคัญทางตะวันตกของเส้นทางสายไหม โด่งดังมากในฐานะสำนักสอนศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิม (ปรากฎชื่อบ่อยครั้งในนวนิยายจีนกำลังภายใน) ภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์สวยงามทำให้ได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A แห่งแรกของจีนเมื่อปี 1994

ภูเขาคงถงมีชื่อเสียงยาวนานว่า "ภูเขาเต๋าแห่งแรกของจีน" ตำนานกล่าวว่า "หวงตี้" (จักรพรรดิเหลือง) ได้ยินกิตติศัพท์ของปราชญ์ชราที่อาศัยอยู่ในถ้ำบนยอดเขานามว่า "กว่างเฉิงจื่อ" (Guang Chengzi: 广成子) จึงเสด็จมาพบเพื่อฟังเทศนาธรรมและปรึกษาเรื่องการปกครองบ้านเมืองจนเกิดความศรัทธาอย่างสุดซึ้ง...