วัดยงจูซา (Yongjusa Temple: 용주사) วัดสำนักงานใหญ่ของนิกายโชเกในพุทธศาสนาเกาหลี วัดยงจูซาตั้งอยู่บริเวณทางลาดบนเขาฮวาซานในเมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ไม่ไกลจากสุสานยุงกอนลึง


วัดยงจูซา (Yongjusa Temple: 용주사)
ภาพ: Cham Education and Culture

ในอดีตตำแหน่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดสมัยซิลลา แต่วัดถูกไฟเผาทำลายในช่วงสงครามแมนจูเมื่อปี 1636 ต่อมาในปี 1790 พระเจ้าจองโจแห่งโชซอนย้ายสุสานของเจ้าชายซาโดมาไว้ยังบริเวณนี้จึงโปรดให้สร้างวัดยงจูซาขึ้นมาเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของบิดา

กล่าวกันว่าในคืนก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จ พระเจ้าจองโจฝันเห็นมังกรบินขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยคาบอัญมณีเอาไว้ในปาก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดยงจูซาที่มีความหมายว่า "วัดอัญมณีมังกร" (Dragon Jewel Temple)

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่ยังคงได้รับการอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี บริเวณลานวัดมีระฆังสำริดขนาดใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ (หมายเลข 120) เจดีย์หินและศาลาโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเกาหลี