สุสานยุงกอนลึง (Yunggeolleung: 융건릉) สุสานหลวงราชวงศ์โชซอนตั้งอยู่บริเวณลานโล่งในสวนป่าโอ๊กเมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี สาธารณัฐเกาหลี ประกอบด้วยสุสานสองแห่ง ได้แก่ สุสานยุงนึง (Yungneung: 융릉) และสุสานกอนลึง (Geolleung: 건릉) เนื่องจากสุสานทั้งสองอยู่ใกล้กันจึงเรียกรวมว่า "ยุงกอนลึง"


สุสานยุงกอนลึง (Yunggeolleung: 융건릉)
ภาพ: Visit Korea

สุสานยุงนึงเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าชายรัชทายาทซาโดกับพระชายาฮเยกยอง มีหินล้อมรอบเนินสุสาน บนหินสลักดอกโบตั๋นและดอกบัว รูปปั้นทหาร ขุนนางและม้าทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สุสาน พิธีรำลึกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนเมษายน


สุสานยุงกอนลึง (Yunggeolleung: 융건릉)
ภาพ: Visit Korea

สุสานกอนลึงเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าจองโจกับมเหสีฮโยอึย (ตระกูลคิมแห่งช็องพุง) สร้างตามความปรารถนาของพระเจ้าจองโจที่ต้องการฝังร่างของตัวเองใกล้กับสุสานของบิดาโดยอยู่ห่างลงมาด้านล่าง พิธีรำลึกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

สุสานยุงกอนลึงอยู่ไม่ไกลจากวัดยงจูซาซึ่งสร้างตามรับสั่งพระเจ้าจองโจเช่นกัน สุสานถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานลำดับที่ 206 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสุสานหลวงราชวงศ์โชซอนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2009 จากองค์การยูเนสโก