จ่างซุน อู๋จี้ (Zhangsun Wuji: 長孫無忌) อัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ถังผู้มีบทบาทสำคัญในรัชสมัยจักรพรรดิถังเกาจู่ถึงจักรพรรดิถังเกาจง จ่างซุนอู๋จี้เกิดเมื่อใดไม่มีข้อมูลระบุเอาไว้แน่ชัด เขาเป็นพี่ชายของจักรพรรดินีจ่างซุนจึงมีศักดิ์เป็นพี่เขยของจักรพรรดิถังไท่จงและลุงของจักรพรรดิถังเกาจง


จ่างซุน อู๋จี้ (Zhangsun Wuji: 長孫無忌)
ภาพ: The Empress of China 2014

จ่างซุนอู๋จี้ได้ชื่อว่ามีสติปัญหาหลักแหลม เขาเป็นสหายและที่ปรึกษาคนสนิทของหลี่ซื่อหมินตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งฉินอ๋อง จ่างซุนอู๋จี้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หลี่ซื่อหมินโค่นรัชทายาทหลี่จื้อเฉิงและหลี่หยวนจี๋ในเหตุการณ์ประตูเสวียนอู่จนก้าวขึ้นครองบัลลังก์เป็นจักรพรรดิถังไท่จง

ความดีความชอบของจางซุนอู๋จี้ทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดีและมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเมื่อน้องสาวของเขากลายเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ถัง

ช่วงปลายรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อจ่างซุนอู๋จี้เสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งรัชทายาทจาก "หลี่เฉิงเฉียน" (โอรสองค์โต) มาเป็น "หลี่จื้อ" (โอรสองค์เล็ก) ที่มีความสามารถและคุณธรรมมากกว่าพี่ชาย

ภายหลังองค์ชายหลี่จื้อครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังเกาจง จ่างซุนอู๋จี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในราชสำนัก แต่อำนาจของเขาเริ่มเสื่อมลงจากการที่เขาปลดพระนางหวัง (จักรพรรดินีองค์แรกของถังเกาจง) สายสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นระหว่างเขากับหลานชายจึงสิ้นสุดลง

ในช่วงบั้นปลายชีวิต จ่างซุนอู๋จี้พยายามขวางทางขึ้นสู่อำนาจของพระนางอู่ที่เริ่มมีบทบาทในราชสำนักมากขึ้นเป็นเหตุให้เขาถูกพระนางอู่วางแผนใส่ร้ายฐานคิดก่อการกบฏ จ่างซุนอู๋จี้ต้องโทษร้ายแรงและเสียชีวิตระหว่างเนรเทศไปชายแดนเมื่อปี 659 ปิดตำนานขุนนางคู่บัลลังก์ราชวงศ์ถัง