วัดจื้อฮว่า (Zhihua Temple: 智化寺) วัดพุทธสมัยราชวงศ์หมิงอยู่ในตรอกเงียบสงบในกรุงปักกิ่ง ภายในวัดเป็นสถานที่ตั้งของประติมากรรมล้ำค่าทางพุทธศาสนาและวงดนตรีโบราณที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี


วัดจื้อฮว่า (Zhihua Temple: 智化寺)
ภาพ: Depositphotos

วัดจื้อฮว่าสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1443 ตามคำสั่ง "หวังเจิ้น" (Wang Zhen: 王振) ขันทีพี่เลี้ยงผู้สำเร็จราชการในสมัยจักรพรรดิเจิ้งถ่ง (จักรพรรดิลำดับที่หกแห่งราชวงศ์หมิง) ซึ่งครองราชย์ขณะยังทรงพระเยาวน์เพื่อให้เป็นวัดประจำตระกูล

วัดจื้อฮว่ามีขนาดย่อมๆครอบคลุมพื้นที่ราว 2 เฮกตาร์ โครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมไม้ โดดเด่นด้วยหลังคากระเบื้องสีดำได้รับการอนุรักษ์ในฐานะโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในปี 1961