สะพานอันจี้ (Anji Bridge: 安济桥) สะพานโค้งแบบปล้องเปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองทางตอนใต้ของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน สะพานอันจี้สร้างขึ้นในช่วงปี 595-605 สมัยราชวงศ์สุย ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสี่สะพานโบราณที่สวยที่สุดในประเทศจีน


สะพานอันจี้ (Anji Bridge: 安济桥)
ภาพ: The Silk Road

สะพานอันจี้มีความยาวประมาณ 50 เมตร กว้าง 9 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำเซียวสุ่ย รู้จักในชื่อว่า "สะพานจ้าวโจว" (Zhaozhou Bridge: 赵州桥) สะพานถูกออกแบบให้มีความโค้งและมีปล้องเพื่อลดน้ำหนักของสะพานที่สร้างด้วยหินทั้งหมดซึ่งถือเป็นสุดยอดวิศวกรรมแห่งยุคโบราณ

ความมหัศจรรย์ของสะพานอันจี้มีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงสร้างสะพานในยุคหลังของจีน ไม่เพียงแค่ความสวยงาม แต่สะพานอันจี้ยังมีความแข็งแรงทนทาน สามารถผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่บุบสลาย มีเพียงราวไม้ประดับที่ถูกเปลี่ยนทุก 2-3 ร้อยปี