"ไป๋ซู่เจิน" (Bai Suzhen: 白素貞) หรือ "นางพญางูขาว" (Baishe Niangniang: 白蛇娘娘) ปีศาจงูขาวบำเพ็ญตบะพันปีเพื่อบรรลุหนทางเซียนตามความเชื่อลัทธิเต๋า เรื่องราวของนางปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านของเมืองหังโจวซึ่งเป็นหนึ่งในสี่นิทานพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน


ไป๋ซู่เจิน (Bai Suzhen: 白素貞)

ไป๋ซู่เจินเป็นปีศาจงูขาวที่มุ่งมั่นบำเพ็ญตบะอยู่บนเขาเอ๋อเหมยเป็นเวลานับพันปีจนกลายร่างเป็นมนุษย์รูปโฉมงดงาม ราวสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ไป๋ซู่เจินตัดสินใจลงจากเขาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ แต่เมื่อมาถึงทะเลสาบซีหูไป๋ซู่เจินได้พบชายหนุ่มนาม "สวี่เซียน" แล้วต่างฝ่ายก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน

ไป๋ซู่เจินกับสวี่เซียนใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาจนให้กำเนิดทายาท ทว่าความลับที่นางปกปิดเอาไว้ถูกเปิดเผยออกมาโดย "ฝาไห่" พระเถระอาคมแก่กล้าที่รู้ตัวตนของนาง ฝ่ายสวี่เซียนแม้จะรู้ว่าภรรยาสุดที่รักเป็นปีศาจงูจำแลงกายมา แต่เขายังคงรักและต้องการปกป้องครอบครัวเอาไว้

สวรรค์มีกฎชัดเจนว่า "ปีศาจ" กับ "มนุษย์" ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้

ไป๋ซู่เจินถูกบีบให้เลือกระหว่างกลับไปเป็นปีศาจงูขาวบำเพ็ญตบะตามเดิมหรือยืนกรานจะอยู่ร่วมกับมนุษย์แล้วถูกลงโทษตามกฎสวรรค์ ไปซู่เจินมิอาจตัดใจจากสวี่เซียนได้จึงเลือกที่จะต่อสู้จนสุดท้ายนางถูกฝาไห่จองจำเอาไว้ใต้เจดีย์เหลยเฟิงริมทะเลสาบซีหู

หลายปีผ่านไป ทายาทของไป๋ซู่เจินกับสวี่เซียนเติบโตขึ้นและสอบเข้ารับราชการได้สำเร็จ เขาต้องการแสดงความกตัญญูจึงขอร้องให้ปลดปล่อยมารดาออกมา แต่กฎสวรรค์ยังคงมีอยู่ ไป๋ซู่เจินบรรลุการเป็นเซียนลอยขึ้นไปบนสวรรค์โดยไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อีกต่อไป

ส่วนอีกตำนานกล่าวไว้ว่าหลังจากหายตัวไปฝึกฝนจนวิชาแกร่งกล้า ปีศาจงูเขียวบำเพ็ญตบะห้าร้อยปีที่รักไป๋ซู่เจินเหมือนพี่สาวนามว่า "เสี่ยวชิง" กลับมาช่วยเหลือนางด้วยการต่อสู้กับฝาไห่จนเจดีย์เหลยเฟิงถล่มลงมา ไป๋ซู่เจินจึงเป็นอิสระและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข