เมืองเป่าซาน (Baoshan: 保山市) เมืองระดับจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา เมืองเป่าซานมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองต้าหลี่ ชื่อเดิมว่า "หย่งชาง" (Yongchang: 永昌) ภายในเมืองอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ล้ำค่า


อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำชิงหวาไห่ (Qinghuahai National Wetland Park: 青华海国家湿地公) เมืองเป่าซาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yunnan Exploration

สถานที่ท่องเที่ยวในเป่าซาน
• อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำชิงหวาไห่: พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งทัศนียภาพที่ผสมกลมกลืนอันเกิดจากแนวคิดในการปกป้องและสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นใหม่ขณะที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์โดยรอบเอาไว้ได้อย่างลงตัว

• เมืองโบราณเหอซุ่น: เขตเมืองเก่าเงียบสงบที่มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี เมืองโบราณเหอซุ่นอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเขตเถิงชง เคยถูกยกให้เป็นสิบเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดของจีน เมืองโบราณเหอซุ่น

• ภูเขาอวิ๋นเฟิง: ภูเขาหินแกรนิตสูงชันรูปร่างคล้ายหน่อไม้ในเขตเถิงชง ภูเขาอวิ๋นเฟิงเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋า บนเขาจึงมีอารามลัทธิเต๋าตั้งอยู่หลายแห่งโดยส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภูเขาอวิ๋นเฟิง

• สะพานหลงเจียง: สะพานแขวนข้ามแม่น้ำที่ยาวและสูงที่สุดในเอเชีย สะพานหลงเจียงสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางข้ามตรงไปยังประเทศเมียนมาด้วยทุนมหาศาลกว่า 1.96 พันล้านหยวน สะพานหลงเจียง