อุทยานแห่งชาติจูวังซาน (Juwangsan National Park: 주왕산국립공원) อุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดของเกาหลีใต้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันออกของเทือกเขาแพ็คดูแดกันในจังหวัดคยองซังเหนือ เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของคาบสมุทรเกาหลี


อุทยานแห่งชาติจูวังซาน (Juwangsan National Park: 주왕산국립공원)
ภาพ: Go Travel Your World

อุทยานแห่งชาติจูวังซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่ 12 เมื่อปี 1976 ภูมิทัศน์แห่งจูวังซานมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มาก ทั้งส่วนที่เป็นหุบเขาลึก หน้าผาหินสูงชัน ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำ อาศรมและวัดศักดิ์สิทธิ์

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนักปีนเขาและผู้รักธรรมชาติจะมุ่งหน้ามาที่อุทยานแห่งชาติจูวังซาน เนื่องจากจะมีเส้นทางให้เดินขึ้นไปจนถึงน้ำตกจึงเป็นสวรรค์สำหรับนักปีนเขาและผู้ที่ต้องการมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

เดิมพื้นที่นี้ไม่ได้ชื่อ "จูวังซาน" แต่ในช่วงปลายราชวงศ์รวมชิลลา (ชิลลา แพ็คเจและโคกูรยอ) มีผู้นำที่เรียกตัวเองว่า "จูวัง" พยายามทำรัฐประหารราชวงศ์ถังของจีนแต่ล้มเหลวจึงหนีเข้าไปซ่อนในภูเขาแห่งนี้และถูกสังหาร หลังจากนั้นที่นี่จึงถูกเรียกว่า "จูวังซาน" หมายถึง "ภูเขาของจูวัง"