ศาลเจ้าคาสึกะ (Kasuga Taisha Shrine: 春日大社) ศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนาระ ศาลเจ้าคาสึกะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตะวันออกของเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1998 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสรสถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณ


ศาลเจ้าคาสึกะ (Kasuga Taisha Shrine: 春日大社)
ภาพ: Tri Nguyen

ศาลเจ้าคาสึกะ (ศาลเจ้าคาสุกะ) สร้างขึ้นเมื่อปี 768 เพื่อถวายแด่เทพผู้ปกป้องคุ้มครองเมืองและเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลฟูจิวาระ โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสีแดงชาด นอกจากศาลเจ้าหลักยังมีศาลเจ้าขนาดเล็ก 12 แห่ง อุทิศแด่เทพแห่งโชค 12 องค์

ตลอดเส้นทางเดินร่มรื่นสู่ศาลเจ้ามีโคมไฟหินซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มาสักการะศาลเจ้าตั้งเรียงรายไปถึงนับพันๆต้น ส่วนรอบวิหารศาลเจ้าด้านในมีโคมสัมฤทธิ์ห้อยเรียงรายอีกหลายร้อยดวง โดยโคมไฟของศาลเจ้าจะถูกจุดปีละสองครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และกลางเดือนสิงหาคมเท่านั้น