หลี่เจี้ยนเฉิง (Li Jiancheng: 李建成) ปฐมรัชทายาทแห่งราชวงศ์ถัง หลี่เจี้ยนเฉิงเป็นโอรสองค์โตของจักรพรรดิถังเกาจู่กับกับจักรพรรดินีโต้ว หลี่เจี้ยนเฉิงเกิดเมื่อปี 589 มีน้องชายร่วมมารดาสามคน ได้แก่ "หลี่ซื่หมิน" (Li Shimin: 李世民), "หลี่เสฺวียนป้า" (Li Xuanba: 李元霸) และ "หลี่หยวนจี๋" (Li Yuanji: 李元吉)


หลี่เจี้ยนเฉิง (Li Jiancheng: 李建成)
ภาพ: ฮ่องเต้หลี่ซื่อหมิน

ในช่วงปลายราชวงศ์สุย หลี่จื้อเฉิงกับน้องชายสามคนมีบทบาทสำคัญในการนำกองทัพสกุลหลี่โค่นราชวงศ์สุยและสถาปนาราชวงศ์ถังขึ้นปกครองแผ่นดิน ด้วยสถานะโอรสององค์โตของถังเกาจู่ หลี่เจี้ยนเฉิงจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทอิ่น (Crown Prince Yin: 隱太子)

หลี่เจี้ยนเฉิงสนิทสนมกลมเกลียวกับหลี่หยวนจี๋มาก แต่กลับห่างเหินกับหลี่ซื่อหมิน ดังนั้นการที่หลี่ซื่อหมินมีผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์ที่สุดในช่วงสถาปนาราชวงศ์และยังได้รับแรงสนับสนุนจากเหล่าขุนนางจึงยิ่งทำให้หลี่เจี้ยนเฉิงเกิดความหวาดระแวงว่าตำแหน่งรัชทายาทไม่มั่นคงเสียแล้ว

คำเตือนของเว่ยเจิงที่ต้องการตัดไฟแต่ต้นลม หลี่เจี้ยนเฉิงจึงร่วมมือกับหลี่หยวนจี๋วางแผนลอบสังหารหลี่ซื่อหมินให้สิ้นซาก ทว่าปฏิบัติการล้มเหลวเมื่อหลี่ซื่อหมินเตรียมการรับมือเอาไว้เช่นกัน หลี่เจี้ยนเฉิงพ่ายแพ้และจบชีวิตลงพร้อมกับหลี่หยวนจี๋ด้วยน้ำมือหลี่ซื่อหมินเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 626 ในเหตุการณ์ประตูเสวียนอู่

เมื่อหลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังไท่จง หลี่เจี้ยนเฉิงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วถูกถอดยศรัชทายาทเหลือเพียงตำแหน่งอ๋อง ส่วนทายาทสายตรงของหลี่เจี้ยนเฉิงหากไม่ถูกประหารก็ถูกกีดกันออกจากราชวงศ์...