สะพานลั่วหยาง (Luoyang Bridge: 洛陽橋) สะพานหินแกรนิตทอดยวข้ามแม่น้ำลั่วหยางในเมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สะพานลั่วหยางเป็นสะพานท่าแห่งแรกของจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2021 จากองค์การยูเนสโกร่วมกับโบราณสถานสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนรอบเมืองเฉวียนโจว


สะพานลั่วหยาง (Luoyang Bridge: 洛陽橋)
ภาพ: 隨意窩

สะพานลั่วหยางเรียกอีกชื่อว่า "สะพานว่านอัน" (Wan'an Bridge: 万安桥) เริ่มสร้างเมื่อปี 1053 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1059 สะพานมีความยาว 1,200 เมตร ฐานสะพานออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายเรือเพื่อให้สามารถตัดกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและเสริมความแข็งแรงด้วยการเพาะหอยนางรมเอาไว้

สะพานลั่วหยางถูกยกให้เป็นหนึ่งในสี่สะพานโบราณที่สวยที่สุดของจีน (อีกสามแห่งได้แก่ สะพานกว่างจี้ สะพานอันจี้และสะพานหลูโกว) ผ่านการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีความยาวประมาณ 731 เมตร มีความสำคัญต่อการค้าทางทะเลและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติในช่วงยุคกลางของจีน