ทะเลสาบปันกอง (Pangong Lake) ทะเลสาบน้ำเค็มบนที่ราบสูงในเทือกเขาหิมาลัย บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตชายแดนระหว่างแคว้นลาดักห์ของอินเดียกับเขตปกครองตนเองทิเบต ชื่อภาษาจีนว่า "ผางกงโฉ" (Pangong Tso) แม้จะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มแต่เมื่อถึงฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง


ทะเลสาบปันกอง (Pangong Lake)
ภาพ: Thrillophilia

ทะเลสาบปันกองเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 4,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยหุบเขาสูงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 600 ตารางกิโลเมตร น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะบนเขาหิมาลัยแล้วไหลลงมาตามธารจนมาบรรจบรวมกัน

หนึ่งในความมหัศจรรย์ของทะเลสาบปันกองอยู่ที่สีของน้ำซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เขียวมรกตและสีแดงในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในวันฟ้าโปร่งภาพของท้องฟ้าและภูเขาจะสะท้อนอยู่บนผิวน้ำที่ใสสะอาดราวกระจกเงา สมกับการที่ถูกยกให้เป็นอัญมณีแห่งที่ราบสูง

ทะเลสาบปันกองอยู่ในการพิจารณาเข้า "อนุสัญญาแรมซาร์" (อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ) โดยหากการพิจารณาผ่านไปได้ ทะเลสาบปันกองจะกลายเป็นทะเลสาบพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกในเอเชียใต้ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้