หอเถิงหวัง (Tengwang Pavilion: Pavilion of Prince Teng: 滕王阁) หอโบราณริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครหนานชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน หอเถิงหวัง (เจดีย์เถิงหวัง) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 653 ในสมัยราชวงศ์ถังเพื่อใช้เป็นหอระวังภัยจากเหตุเพลิงไหม้และจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน


หอเถิงหวัง (Tengwang Pavilion: Pavilion of Prince Teng: 滕王阁)
ภาพ: Chinese Time School

หอเถิงหวังเป็นหนึ่งใน "สามหอแดนกังหนำ สี่หอคอยที่ยิ่งใหญ่และสิบอาคารประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน" แม้จะเคยถูกทำลายหลายครั้งแต่มีการสร้างขึ้นใหม่ซึ่งทุกครั้งที่มีการสร้างจะขยายขนาดของหอให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้

หอเถิงหวังในปัจจุบันสร้างในปี 1989 อาคารมีความสูง 57.5 เมตร รวมทั้งหมด 9 ชั้น โดยมองจากด้านนอกจะเห็นเพียงสามชั้น เข้าไปด้านในจะพบอีกสี่ชั้นและยังมีอีกสองชั้นอยู่ใต้ดิน ทุกตารางนิ้วของหอถูกสร้างขึ้นอย่างวิตบรรจง ส่วนด้านทิศเหนือและใต้มีหอขนาดเล็กลงมาตั้งอยู่ฝั่งละหลัง