โบสถ์อุราคามิ (Urakami Cathedral: 浦上天主堂) โบสถ์คาทอลิกสีแดงขนาดใหญ่สไตล์ยุโรปในเมืองนางาซากิ โบสถ์อุราคามิอยู่ห่างจากศูนย์กลางการทิ้งระเบิดปรมาณูเพียง 500 เมตร ภายในโบสถ์มีโบราณวัตถุที่รอดปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 1945


โบสถ์อุราคามิ (Urakami Cathedral: 浦上天主堂)
ภาพ: 中日新聞

โบสถ์อุราคามิได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1925 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แต่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดจนต้องมีการสร้างขึ้นใหม่ภายหลังเมื่อปี 1958-1959 ด้านหน้ากำแพงโบสถ์ที่พังยับเยินมีรูปสลักนักบุญไร้ศีรษะไหม้เกรียม

บางส่วนของโบสถ์อยู่ในสภาพเสียหายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้น ใกล้กันมีกระท่อมหลังเล็กเป็นอนุสรณ์สถานแด่ "ทากาชิ นางาอิ" นายแพทย์ผู้อุทิศชีวิตรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีจนตัวเองล้มป่วยและเสียลงพร้อมกับผู้ป่วยในปี 1951