ภูเขาอวิ๋นเฟิง (Yunfeng Mountain: 云峰山) ภูเขาหินแกรนิตสูงชันรูปร่างคล้ายหน่อไม้ในเขตเถิงชง เมืองเป่าซาน ทางตะวันตกของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูมิทัศน์แห่งภูเขาอวิ๋นเฟิงเคยได้รับการขนานนามในสมัยราชวงศ์หมิงว่า "สันเขามังกรจีน"


ภูเขาอวิ๋นเฟิง (Yunfeng Mountain: 云峰山)
ภาพ: Go Yunnan

ภูเขาอวิ๋นเฟิงอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร มีกระเช้าลอยฟ้านำขึ้นไปสู่ด้านบน อารามลัทธิเต๋าหลายแห่งตั้งกระจัดกระจายอยู่บนเขาโดยส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ภูเขาอวิ๋นเฟิงเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าที่ผู้แสวงบุญมักเดินทางมาเยือน ยอดเขาหลักตั้งอยู่ที่ความสูง 2,450 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีบันไดหินกว่า 2,000 ขั้น นำขึ้นไปสู่บนยอดเขา โดยมีบันได 43 ขั้น ที่ชันมากจนเกือบจะเป็นแนวตั้งและกว้างไม่ถึงเมตร