วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple: 南禅寺) วัดพุทธนิกายเซนที่มีความสำคัญมากในเมืองเกียวโต วัดนันเซนจิตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนบริเวณตีนเขาฮิงาชิยามะอันเงียบสงบ อาคารในวัดได้รับการยกให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีทั้งส่วนที่ให้เข้าชมฟรีและส่วนที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าชม


วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple: 南禅寺)
ภาพ: Japan Reference

วัดนันเซนจิสร้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็นพระราชวังของจักรพรรดิคาเมยามะ แต่ภายหลังเปลี่ยนสถานะมาเป็นวัด ในช่วงสงครามกลางเมืองสมัยมุโรมาจิ (1333-1573) อาคารของวัดถูกทำลายได้รับความเสียหายจนเกือบหมด ต่อมาภายหลังจึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบัน

บริเวณด้านหน้ามีซุ้มประตูขนาดใหญ่เรียกว่า "ประตูซันมง" (Sanmon Gate: 山門) สร้างเมื่อปี 1628 โดยผู้ปกครองตระกูลโทกุงาวะซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผ่านซุ้มประตูไปจะเป็นวิหารหลังใหญ่และอาศรมของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งมีสวนหินที่มีชื่อเสียงมาก กล่าวกันว่าลักษณะดูคล้ายเสือกำลังข้ามน้ำ