สะพานซารุฮาชิ (Saruhashi Bridge: 猿橋) สะพานไม้โบราณในเมืองโอสึกิ จังหวัดยามานาชิ ชื่อสะพานซารุฮาชิหมายถึง "สะพานลิง" (Monkey Bridge) ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามสะพานโบราณที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น (อีกสองแห่งได้แก่ สะพานคินไตเคียวและสะพานชินเคียว)


สะพานซารุฮาชิ (Saruhashi Bridge: 猿橋)
ภาพ: 大月市観光協会

สะพานซารุฮาชิทอดข้ามช่องเขาของแม่น้ำคัตสึระด้วยการเจาะหน้าผาเพื่อยึดคาน ไม่มีเสาค้ำ ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นฝูงลิงเกาะตัวกันเพื่อข้ามฝั่ง สะพานมีความยาว 30.9 เมตร กว้าง 3.3 เมตร สูง 31 เมตร รูปแบบของสะพานและหุบเขาสร้างแรงบันดาลใจในการวาดภาพภูมิทัศน์มากมายในช่วงศตวรรษที่ 19

มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสะพานซารุฮาชิ บ้างว่าฝูงลิงได้สร้างสะพานนี้จากเถาวัลย์ที่เลื้อยมาพัน บ้างว่าครั้งหนึ่งสะพานเคยเสียหายแต่มีฝูงลิงมาช่วยซ่อมแซมจนกลับมาดีเหมือนเดิม บ้างว่าโครงสร้างที่เป็นไม้ทำให้ดูง่อนแง่นจึงมีเพียงลิงซึ่งมีความคล่องแคล่วเท่านั้นที่สามารถข้ามได้