น้ำตกชิราอิโตะ (Shiraito Falls: 白糸の滝) น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ในเมืองฟุจิโนะมิยะ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุและทะเลสาบฟูจิทั้งห้าภายใต้ชื่อ "ฟูจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ" ในปี 1990 จากองค์การยูเนสโก


น้ำตกชิราอิโตะ (Shiraito Falls: 白糸の滝)
ภาพ: フジヤマNAVI

น้ำตกชิราอิโตะอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิทางตะวันตกเฉียงใต้ น้ำตกมีความกว้าง 150 เมตร สูง 20 เมตร ปกคลุมไปด้วยพืชไม้เขียวชอุ่มร่มรื่น ภายใต้การคุ้มครองในฐานะอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของประเทศตั้งแต่ปี 1936 ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ 1 ใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม