ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine: 八坂神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ระหว่างย่านกิองและฮิงาชิยามะในเมืองเกียวโต เรียกอีกชื่อว่า "ศาลเจ้ากิอง" (Gion Shrine: 祇園神社) ก่อตั้งขึ้นตามบัญชาจักรพรรดิเพื่อถวายแด่เทพซูซาโนะโอะเมื่อปี 656


ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine: 八坂神社)
ภาพ: Yasaka Shrine

ศาลเจ้ายาซากะใช้เป็นสถานที่หลักสำหรับจัดเทศกาลกิองในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทางด้านทิศใต้ของศาลเจ้ามีโทริอิสูง 9.5 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิตเมื่อปี 1646 ถือเป็นหนึ่งในโทริอิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

อาคารและสิ่งปลูกสร้างในศาลเจ้ายาซากะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ด้านหลังศาลเจ้าอยู่ติดกับสวนสาธารณะมารุยามะ สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงของเกียวโตในช่วงฤดูใบไม้ผลิ