ศาลเจ้าจิชู (Jishu-Jinja Shrine: 地主神社) ศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมืองเกียวโต ศาลเจ้าจิชูจินจะตั้งอยู่ด้านหลังของวัดคิโยมิสึเดระ ศาลเจ้าแบ่งออกเป็นศาลเจ้าชั้นนอกและศาลเจ้าชั้นใน มีชื่อเสียงมากในฐานะศาลเจ้าแห่งความรักประจำเมืองเกียวโต


ศาลเจ้าจิชู (Jishu-Jinja Shrine: 地主神社)
ภาพ: 地主神社

ศาลเจ้าจิชูมีรูปแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยนาระ ภายในศาลเจ้าชั้นในเป็นสถานที่สถิตของ "เทพโอคุนินุชิ โนะ มิโคโตะ" (Okuninushi no Mikoto) เทพแห่งความรักและความสัมพันธ์ ส่วนอาคารที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่สมัย "โชกุนโทกุงาวะ อิเอมิสึ"

ด้านหน้าศาลเจ้าชั้นในมีหินสองก้อนตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 10 เมตร เรียกว่า "หินแห่งความรัก" จากการวิเคราะห์เมื่อไม่นานมานี้พบว่าก้อนหินดังกล่าวมีอายุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คาดว่าวัตถุประสงค์ที่นำหินมาไว้ที่นี่ก็เพื่อดึงดูดให้เทพเจ้าลงมาที่ศาลเจ้า

เชื่อว่าหากสามารถหลับตาแล้วเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยังหินอีกก้อนพร้อมท่องชื่อคนรักเอาไว้ในใจได้โดยไม่สะดุดหรือชนกับอะไร เทพเจ้าจะดลบันดาลให้ความรักสมปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ความสัมพันธ์ยั่งยืน การพบเจอความรักครั้งใหม่ รวมทั้งการขัดขวางศัตรูหัวใจ...