วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple: 興福寺) วัดประจำตระกูลฟูจิวาระตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองนาระ มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1998 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณ


วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple: 興福寺)
ภาพ: 興福寺

วัดโคฟุคุจิเป็นหนึ่งในวัดทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 669 ในจังหวัดเกียวโต ก่อนจะย้ายมาตำแหน่งปัจจุบันพร้อมการสถาปนานาระเป็นเมืองหลวงในปี 717 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโคฟุคุจิโดยอ้างอิงจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนา

ภายใต้การอุปถัมภ์ของตระกูลฟูจิวาระที่เรืองอำนาจ วัดโคฟุคุจิขยายความยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อยๆรวมเข้ากับศาลเจ้าคาสึกะซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ในช่วงที่รุ่งเรืองสูงสุดเคยมีสิ่งก่อสร้างมากกว่า 150 หลัง

กระทั่งเกิดการต่อต้านพุทธศาสนาในช่วงต้นยุคเมจิ รัฐบาลมีคำสั่งแยกวัดโคฟุคุจิกับศาลเจ้าคาสึกะออกจากกัน

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัดอาทิ เจดีย์โบราณ 5 ชั้น ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น หอทองตะวันออกภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด อาคารพิพิธภัณฑ์ใช้เก็บรักษาผลงานศิลปะและพระพุทธรูปพร้อมด้วยรูปหล่อยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าประตูวัด