ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro: 猪苗代湖) ทะเลสาบใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบันได-อาซาฮี บริเวณตอนกลางของจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ทะเลสาบอินะวะชิโระมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ราว 104 ตารางกิโลเมตร


ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro: 猪苗代湖)
ภาพ: 伊東園ホテルズ

ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาบันไดและภูเขาเนโกมะราว 40,000 ปีที่แล้ว น้ำในทะเลสาบมีแร่ธาตุอยู่ในปริมาณมากทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยในน้ำ ผิวน้ำที่ใสสะอาดสะท้อนทัศนียภาพโดยรอบทำให้ได้รับสมญา "ทะเลสาบกระจกสวรรค์" (Heavenly Mirror Lake: 天鏡湖)

ทะเลสาบอินะวะชิโระเป็นแหล่งชลประทานที่สำคัญในเขตไอสึ ทางตะวันออกของฟุกุชิมะ ได้รับความนิยมในการจัดกิจกรรมทางน้ำช่วงฤดูร้อน ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวฝูงหงส์ขาวและนกเป็นน้ำอพยพจะมาอาศัยอย่างอิสระโดยไม่เกรงกลัวมนุษย์