สวนโอโดริ (Odori Park: 大通公園) สวนสาธารณะสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สวนโอโดริตั้งอยู่ใจกลางเมืองลักษณะเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ที่แบ่งเขตเมืองออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้


สวนโอโดริ (Odori Park: 大通公園)
ภาพ: GaijinPot Travel

สวนสาธารณะโอโดริมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ภายในพื้นที่กว่า 78,900 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 12 บล็อก แต่ละบล็อกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสวนดอกไม้ น้ำพุและผลงานประติมากรรม

ในช่วงฤดูร้อนสวนโอโดริจะเหมือนโอเอซิสเขียวขจี ส่วนในช่วงฤดูหนาวสวนโอโดริจะถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ำแข็งจากฝีมือช่างแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วโลกในเทศกาลหิมะซัปโปโร

ปลายสุดด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) หอส่งสัญญาณโทรทัศน์สูง 147.2 เมตร ชั้นบนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสวนโอโดริตลอดทางยาวออกไปสุดลูกหูลูกตา