สวนซากปราสาทโมริโอกะ (Morioka Castle Ruins Park: 盛岡城跡) อุทยานสวนแห่งประวัติศาสตร์ในเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น สถานที่ชมดอกซากุระ ต้นบ๊วยและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยอันดับสวนทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น


สวนซากปราสาทโมริโอกะ (Morioka Castle Ruins Park: 盛岡城跡)
ภาพ: Travel To Tohoku

ในอดีตสวนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของ "ปราสาทโมริโอกะ" (Morioka Castle: 盛岡城) ปราสาทหลังใหญ่สัญลักษณ์ของเมืองโมริโอกะซึ่งเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่โด่งดังที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ (ปราสาทอีกสองแห่งได้แก่ ปราสาทโคมิเนะและปราสาทสึรุงะ)

ปราสาทโมริโอกะสร้างเมื่อปี 1597 เพื่อใช้เป็นที่พักของขุนนางศักดินา เดิมเรียกว่า "ปราสาทโคซุคาตะ" (Kozukata Castle: 不来方城) แต่ปราสาทพังทลายลงในปี 1874 พื้นที่รอบปราสาทกลายเป็นที่รกร้าง กระทั่งได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เป็นสวนเรียกว่า "สวนอิวาเตะ" ในปี 1906

แม้จะเหลือเพียงกำแพงหิน แต่ปราสาทโมริโอกะได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ขณะที่ในเวลาต่อมาสวนรอบปราสาทถูกเรียกว่า "อุทยานปราสาทสวนโมริโอกะ" (Morioka Castle Site Park: 盛岡城址公園) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี