ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain: 남산) ภูเขาสูงทางใต้ของใจกลางกรุงโซล จังหวัดคยองกี เขานัมซานเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เสมือนปอดของชาวเมืองหลวง ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อยู่ที่การคล้องแม่กุญแจคู่รักเอาไว้บริเวณฐานของหอเอ็นโซลทาวเวอร์เพื่อให้มีรักที่มั่นคงยาวนาน


ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain: 남산)
ภาพ: 여행스케치

เขานัมซานเดิมชื่อว่า "ภูเขาอินกยองซาน" (Ingyeongsan: 인경산) แต่เปลี่ยนเป็นนัมซานภายหลังพระเจ้าแทโจย้ายเมืองหลวงมา "นครฮันยาง" (โซลปัจจุบัน) จึงเปลี่ยนชื่อมาใช้ "นัมซาน" โดยคำว่า "นัม" (Nam: 남) หมายถึง "ทิศใต้" ตามตำแหน่งที่ตั้ง

อุทยานเขานัมซาน (Namsan Park: 남산공원) พื้นที่เชิงนิเวศน์ครอบคลุมทั้งภูเขานัมซานจัดเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ผสมผสานกลิ่นไอแห่งประวัติศาสตร์กับธรรมชาติเข้าด้วยกันกลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

บนเขานัมซานมี "หอเอ็นโซลทาวเวอร์" (N Seoul Tower: 엔 서울타워) หอสังเกตการณ์สูง 236 เมตร ตั้งโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอส่งคลื่นวิทยุแห่งแรกของเกาหลี จากด้านบนเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์กรุงโซลได้โดยรอบ