เมืองโบราณฝูหรง (Furong Ancient Town: 芙蓉镇) เมืองโบราณที่โอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีและสายน้ำในหย่งซุ่น เขตปกครองตนเองเซียงซี กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมืองโบราณฝูหรง (Furong Ancient Town: 芙蓉镇)
ภาพ: 千库网

เมืองโบราณฝูหรงเป็นแหล่งกลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียวผสมฮั่น มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี เสน่ห์ของเมืองฝูหรงอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือน้ำตกฝูหรงที่ไหลลงสู่แม่น้ำโหย่ว (Youshui River: 酉水) เบื้องล่าง

"น้ำตกฝูหรง" (Furong Waterfall: 芙蓉镇瀑布) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของมณฑลหูหนานด้วยความกว้างประมาณ 40 เมตร สูงจากระดับน้ำเบื้องล่างประมาณ 60 เมตร ช่วงฤดูฝนจะมีความสวยที่สุดเมื่อได้เดินหลังม่านน้ำตก

เมืองโบราณฝูหรงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการแสวงหาความสงบและสัมผัสวัฒนธรรมคลาสสิกที่ผสมผสานระหว่างภูมิทัศน์ทางธรรมชาติกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเผ่าถู่เจียที่มีสัดส่วนกว่า 80% ของเมืองโบราณแห่งนี้