วัดโกะไดโด (Godaido Temple: 五大堂) วัดสัญลักษณ์แห่งเมืองมัติสึชิมะ วัดโกะไกโดมีขนาดกะทัดรัดตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆบริเวณริมอ่าวมัตสึชิมะ มีสะพานไม้สีแดงเป็นทางเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ


วัดโกะไดโด (Godaido Temple: 五大堂)
ภาพ: Travel to Tohoku

วัดโกะไดโดก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 807 โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ "โกะไดโด" ในปี 828 ภายหลังจากภิกษุ "จิคาคุ ไทชิ" นำรูป "เมียวโอ" ที่เชื่อว่ามีอำนาจขจัดภัยพิบัติและนำความสงบสุขมายังโลกมาประดิษฐานไว้ภายใน

วัดโกะไกโดถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ วิหารวัดที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1604 ตามบัญชา "ดาเตะ มาซามุเนะ" เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามเซกิงาฮาระ

วัดโกะไดโดเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโมโมยามะที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ วิหารไม้ของวัดจะไม่เปิดให้เข้าชมด้านใน แต่จะมีการประกอบพิธีเปิดวัดให้ชมได้ทุกๆ 33 ปี (เปิดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2006)