ปราสาทฮิราโดะ (Hirado Castle: 平戸城) ปราสาทแห่งท่าเรือในเมืองฮิราโดะ จังหวัดนางาซากิ สร้างขึ้นบนเนินเขาที่มองเห็นช่องแคบฮิราโดะตามบัญชา "มัตสึระ ทาคาชิ" ผู้ปกครองฮิราโดะคนที่ 5 เพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักของตระกูล


ปราสาทฮิราโดะ (Hirado Castle: 平戸城)
ภาพ: 平戸城

ปราสาทฮิราโดะมีอีกชื่อว่า "ปราสาทคาเมโอกะ" (Kameoka Castle: 亀岡城) เริ่มสร้างในปี 1704 แทนป้อมปราการดั้งเดิมที่ถูกรื้อทำลาย การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1718 ในยุคของ "มัตสึระ อัตสึโนบุ" ผู้ปกครองฮิราโดะคนที่ 6

แม้ปราสาทจะทรุดโทรมและถูกรื้อถอนตามคำสั่งรัฐบาลในสมัยปฏิรูปเมจิ แต่ได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1962 และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยปราสาทขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทฮิราโดะล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสามด้าน ภายในปราสาทเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้านบนป้อมปราสาทเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของช่องแคบฮิราโดะ บ้านเรือนและผืนป่าโบราณ