หาดจินสือ (Jinshi Beach: 金石滩) ชายหาดริมทะเลเหลืองในเขตจินโจว เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่สิบจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจีนจาก CNN


หาดจินสือ (Jinshi Beach: 金石滩)
ภาพ: Visit Our China

หาดจินสือครอบคลุมพื้นที่ราว 60 ตารางกิโลเมตร ตลอดแนวชายฝั่งความยาว 8 กิโลเมตร เต็มไปด้วยโขดหินตะกอนรูปทรงแปลกตาแล้วแต่จินตนาการราวกับผลงานศิลปะที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา

หาดจินสือจึงเป็นที่รู้จักในฐานะพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาของจีนด้วย

ภูมิทัศน์แห่งหาดจินสือได้รับการยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ชื่อหาดแปลว่า "หาดหินทอง" (Golden Pebble Beach) ตามการเปรียบเปรยว่าโขดหินของหาดมีค่ายิ่งกว่าทอง สันนิษฐานว่าโขดหินน่าจะก่อตัวขึ้นเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน