ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็นมังกุ (Kitano Tenmangu Shrine: ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็มมากุ: 北野天満宮) ศาลเจ้าการศึกษาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโต ศาลเจ้าคิตาโนะเป็นศาลเจ้าหลักของเท็นมังกุที่มีอยู่ราว 12,000 แห่ง อายุกว่า 1,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ


ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็นมังกุ (Kitano Tenmangu Shrine: ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็มมากุ: 北野天満宮)
ภาพ: 北野天満宮

ศาลเจ้าคิตาโนะเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ประดิษฐานบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง สร้างขึ้นตามบัญชาจักรพรรดิเพื่ออุทิศแด่ "สุกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ" (Sugawara no Michizane) นักการเมืองและนักวิชาการสมัยเฮอันผู้ถูกยกให้มีระดับเทียบเท่าเทพเจ้าในฐานะ "เทพแห่งการศึกษา"

ในอดีตศาลเจ้าคิตาโนะได้รับความเคารพจากราชวงศ์ ขุนนาง ซามูไรและสามัญชน ปัจจุบันได้รับความเคารพจากนักเรียนนักศึกษาที่มักจะเดินทางมาขอพรให้สอบผ่าน รูปปั้นวัวที่มีอยู่หลายจุดเป็นวัวเทพเจ้าที่เชื่อว่าถ้าลูบหัวแล้วจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย

หอสมบัติของศาลเจ้าจะเปิดเฉพาะวันที่ 25 ของเดือน ภายในมีสมบัติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิ เอกสาร ดาบ เครื่องเคลือบ ฉากพับและม้วนภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวกำเนิดศาลเจ้า บริเวณลานกว้างของศาลเจ้ายังเป็นสถานที่ชมดอกบ๊วยทีมีชื่อเสียงของเมือง