เมืองโบราณเว่ยซาน (Weishan Ancient City: 巍山古城) เมืองโบราณอายุหลายร้อยปีในเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน แผนผังเมืองเป็นรูปตัวอักษร "井" โดยอยู่ห่างจากเขตเมืองโบราณต้าหลี่ไปทางทิศใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร


เมืองโบราณเว่ยซาน (Weishan Ancient City: 巍山古城)
ภาพ: Yunnan Exploration

เมืองโบราณเว่ยซานเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของอาณาจักรน่านเจ้า (Nanzhao Kingdom: 南诏) เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ถังโดยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต่อมาจึงเริ่มขยายกลายสภาพเป็นเมืองในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในเมืองมีบ้านเรือนสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี

เมืองโบราณเว่ยซานครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร โครงสร้างส่วนใหญ่ของสถาปัตยกรรมภายในเมืองยังคงเป็นไม้และดิน

การมาเยือนเมืองโบราณเว่ยซานถือเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสวิถีชีวิตอันเชื่องช้า เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและลิ้มรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน โดยมีคำแนะนำว่าควรสวมแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดเอาไว้