วัดกานลู่เอี๋ยน (Ganluyan Temple: 甘露岩寺) วัดโบราณริมทะเลสาบจินหูฝั่งตะวันตกในเมืองไท่หนิง มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เชื่อว่าจะประทานบุตรให้


วัดกานลู่เอี๋ยน (Ganluyan Temple: 甘露岩寺)
ภาพ: hwang199

วัดกานลู่เอี๋ยนซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของภูเขา สร้างขึ้นเมื่อปี 1466 โครงสร้างของอาคารเป็นไม้ทั้งหมด ปราศจากตะปู โดยใช้เทคนิคการปักเสาหนาทึบ 1 ต้น ค้ำยันรองรับน้ำหนักของอาคารทั้งหลังเอาไว้

การออกแบบวัดเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศของถ้ำลึกบนภูเขากลายเป็นสุดยอดความมหัศจรรย์ชั้นบรมครู แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นยังยกย่องในความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญานี้…