วัดฮงรยงซา (Hongryongsa Temple: 홍룡사) วัดพุทธในเมืองยังซัน จังหวัดคยองซังใต้ สาธารณรัฐเกาหลี สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้ามุนมูแห่งซิลลาเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแผ่ "อวตังสกสูตร" (พระสูตรฝ่ายมหายาน) แก่ภิกษุนับพันรูปจากราชวงศ์ถัง


วัดฮงรยงซา (Hongryongsa Temple: 홍룡사)
ภาพ: Daum

เดิมวัดฮงรยงซาชื่อว่า "นักสุซา" (Naksusa Temple) หมายถึง "วัดน้ำตก" แต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "วัดฮงรยงซา" หมายถึง "วัดมังกรสายรุ้ง" ตามชื่อของ "น้ำตกฮงรยง" (Hongryong Waterfall) น้ำตกสูง 40 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางวัด

เหตุผลที่เลือกสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้เชื่อว่า ภิกษุผู้ก่อตั้งต้องการให้ภิกษุราชวงศ์ถังที่มาฟังธรรมสามารถสัมผัสความสดชื่นจากละอองน้ำระหว่างฟังคำสอน มีตำนานเล่าว่าเคยมีมังกรอาศัยอยู่ในน้ำตก แต่ภายหลังมังกรบินขึ้นไปบนสายรุ้งแล้วหายไป

ช่วงที่ญี่ปุ่นรุกรานเกาหลีในสงครามอิมจิน (1592-1598) วัดฮงรยงซาถูกทำลายและปล่อยทิ้งไว้ในสภาพรกร้าง กระทั่งมีการบูรณะวัดขึ้นใหม่ในปี 1910 โดยมีทั้งส่วนของวัดพุทธและศาลเจ้า วิหารแต่ละหลังประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสัตว์ที่มีความงดงามมาก...