ทะเลสาบเนตรอน (Lake Natron) ทะเลสาบน้ำเกลือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร์


ทะเลสาบเนตรอน (Lake Natron)
ภาพ: Safari Hub Enclose Africa Safaris

แม้ทะเลสาบเนตรอนจะมีความลึกไม่มาก แต่มีความยาว 57 กิโลเมตร กว้าง 22 กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส น้ำในทะเลสาบมีต้นกำเนิดจาก "แม่น้ำเซาเธิร์นอีวาโซกิโร" ในประเทศเคนย่า ไหลผ่านธารน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุเข้มข้นจนมารวมกันที่ทะเลสาบ

ทะเลสาบมีอัตราการระเหยที่สูงมาก ในฤดูแล้งน้ำในทะเลสาบจึงมีสีแดงเข้มจากแร่ธาตุและจุลินทรีย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรงทำให้สัตว์ที่ลงไปในทะเลสาบตายในสภาพตัวแข็งราวกับถูกสตาฟเอาไว้เหมือนยังมีชีวิตอยู่ ความอันตรายทะเลสาบจึงทำให้ถูกเรียกว่า "ทะเลสาบแห่งความตาย" หรือ "ทะเลสาบอาถรรพ์"

แม้จะดูน่ากลัวแต่ในน้ำมี "ปลาอัลคาไลน์ทิลาเปีย" อาศัยอยู่โดยพวกมันวิวัฒนาการตัวเองจนสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้

ในฤดูผสมพันธุ์ของนกฟลามิงโก้ ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยฝูงนกฟลามิงโก้นับล้านตัวมารวมกันเพื่อหาคู่และวางไข่บริเวณจุดที่น้ำระเหยจนแห้งไปแล้ว กลายเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในรอบปีของทะเลสาบเนตรอน…