ปราสาทมัตสึมาเอะ (Matsumae Castle: 松前城) ปราสาทที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเอโดะเพียงแห่งเดียวของฮอกไกโด ปราสาทมัตสึมาเอะตั้งอยู่ในเมืองมัตสึเอะ กิ่งจังหวัดโอชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ


ปราสาทมัตสึมาเอะ (Matsumae Castle: 松前城)
ภาพ: Good day Hokkaido

ปราสาทตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวบนภูเขา สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1606 ตามคำสั่งของ "มัตสึมาเอะ โยชิฮิโระ" ซึ่งได้รับบัญชาจากรัฐบาลโทกุงาวะให้ทำการปกป้องพื้นที่บริเวณนี้เอาไว้แล้วขยายอำนาจออกไป

ปราสาทมัตสึมาเอะเคยได้รับความเสียหายหลายครั้งตลอดตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงปลายยุคเอโดะปราสาทถูกติดตั้งปืนใหญ่เพื่อใช้ป้องกันการโจมตีจากกองเรือต่างประเทศ

โครงสร้างหอสูงสามชั้นได้รับการบูรณะใหม่ด้วยคอนกรีตในช่วงต้นศตวรรษที่ 1960 ตามรูปแบบเดิม ภายในเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัดแสดงศิลปวัตถุของตระกูลมัตสึมาเอะและชาวไอนุ

ปราสาทมัตสึมาเอะเป็นปราสาทที่อยู่เหนือสุดของประเทศ บริเวณสวนสาธารณะซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 250 สายพันธุ์ จึงได้รับการยกให้เป็น 100 จุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น