วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple: Đền Ngọc Sơn) วัดขงจื๊อบนเกาะหยกทางเหนือของทะเลสาบฮว่านเกี๋ยมในกรุงฮานอย วัดหง็อกเซินสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ "ขงจื๊อ" และ "ตรันคว็อกตวน" วีรบุรุษผู้นำการขับไล่มองโกลออกจากเวียดนาม


วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple)
ภาพ: Wendy Wei Tours

วัดหง็อกเซิน (วัดหงอกเซิน) ตั้งอยู่บนเกาะหยกจึงมีชื่อเรียกว่า "วัดเนินหยก" (Jade Mountain Temple) มีสะพานสีแดงสดสะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมพุทธร่วมสมัยเป็นเส้นทางเชื่อมจากชายฝั่งไปยังเกาะ

วัดหง็อกเซินสร้างในศตวรรษที่ 19 บรรยากาศในวัดร่มรื่นไปด้วยพืชพันธุ์และสถาปัตยกรรมเวียดนาม อาคารแต่ละแห่งมีชื่อที่มีความหมายเป็นเอกลักษณ์ เช่น หอปากกา แผ่นหมึก ศาลาสมาธิและศาลากันคลื่น