วัดขงจื๊อ (Temple of Confucius: 曲阜孔庙) วัดขงจื๊อในเมืองชวีฟู่ มณฑลซานตง วัดขงจื๊อเป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1994 ภายใต้ชื่อ "วัด สุสานและคฤหาสน์ตระกูลข่งในชวีฟู่" (Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu) โดยองค์การยูเนสโก


วัดขงจื๊อ (Temple of Confucius: 曲阜孔庙)
ภาพ: China Dragon Tours

วัดขงจื๊อ (ข่งเมี่ยว) แห่งเมืองชวีฟู่เป็นวัดขงจื๊อที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียตะวันออก เคยใช้เป็นสถานที่พำนักของขงจื๊อ แต่หลังจากขงจื๊อเสียชีวิตประมาณ 1 ปี มีการปรับปรุงสถานที่ให้กลายเป็นวัดและขยับขยายจนมีขนาดใหญ่ในยุคต่อๆมา

วัดขงจื๊อผ่านการบูรณะใหญ่มาแล้วหลายสิบครั้ง ภายในวัดประกอบด้วยอาคารที่สร้างขึ้นจากหลากหลายราชวงศ์รวมกันกว่า 100 หลัง มีการจัดแสดงป้ายศิลาจารึกโองการจากราชสำนัก ตำราและภาพเขียนที่ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี

อาคารหลักของวัด ได้แก่ "หอต้าเฉิง" (Dacheng Hall: 大成殿) สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ขงจื๊อ มีเสาหินแกะสลักลายมังกร 28 ต้น รองรับน้ำหนักหลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อขงจื๊อและหลักปรัชญาของท่าน