พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha: 天坛大佛) สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่สำคัญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พระพุทธรูปเทียนถานประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนยอดเขาสูงในเขตนองปิง เกาะลันเตา ก่อตั้งโดยคณะสงฆ์จากอารามโป่หลินซึ่งอยู่ใกล้กัน


พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha: 天坛大佛) เกาะลันเตา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Jason Cooper

พระพุทธรูปเทียนถาน (พระใหญ่เทียนถาน) อยู่ในท่านั่งด้วยความสูง 34 เมตร (รวมฐาน) ใช้สำริดน้ำหนักรวมกว่า 250 ตัน การก่อสร้างเริ่มในปี 1990 และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 29 ธันวาคม 1993 โดยเชื่อว่าเป็นวันแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เส้นทางอาจไม่อำนวยสำหรับยานพาหนะ บันได 268 ขั้น นำทางขึ้นไปถึงองค์พระด้านบน องค์พระหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระหัตถ์ขวายกสูงขึ้นสื่อถึงการขจัดปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนตักสื่อถึงความเมตตาเอื้ออาทร

ฐานของพระพุทธรูปเทียนถานจำลองแบบมาจากหอเทียนถานในกรุงปักกิ่ง ใกล้ฐานมีรูปปั้นสำริดเทพธิดาขนาดเล็กลงมา สัญลักษณ์แทน "6 ปรมัตถ์" ในอิริยาบถถวายเครื่องสักการะ โดยในวันฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นพระพุทธรูปเทียนถานได้ไกลจากฝั่งมาเก๊า