บลูเฮาส์ (Blue House) อดีตทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตั้งอยู่ในกรุงโซล ชื่อในภาษาเกาหลีว่า "ชองวาแด" (Cheong Wa Dae: 청와대) ใช้เป็นสำนักงานบริหารและที่พักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี


บลูเฮาส์ (Blue House)
ภาพ: Deum

บลูเฮาส์สร้างขึ้นบนพื้นที่ของสวนหลวงแห่งราชวงศ์โชซอนในตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ทิศเหนือมีภูเขาบุคฮันซาน ด้านซ้ายมีภูเขานักซาน ด้านขวามีภูเขาอินวังซาน ทิศใต้มีภูเขานัมซาน ด้านหน้าเป็นคลองชองกเยชอนและแม่น้ำฮัน

กลุ่มอาคารในบลูเฮาส์สร้างขึ้นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม โดดเด่นด้วยหลังคาสีฟ้า ประกอบด้วย ศาลากลาง บ้านพักรับรอง สำนักเลขานุการและห้องนักข่าว

บริเวณลานกว้างด้านในมี "สวนดอกมูกุงฮวา" (ดอกไม้ประจำชาติเกาหลี) มีอนุสาวรีย์และประติมากรรมที่สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์

บลูเฮาส์ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีในปี 1948 กระทั่งเดือนพฤษภาคมปี 2022 บลูเฮาส์ถูกปลดประจำการและได้รับการดัดแปลงเป็นสวนสาธารณะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบ 74 ปี