ปราสาทโคคุระ (Kokura Castle: 小倉城) ปราสาทโบราณในเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หอคอยปราสาทในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อปี 1959


ปราสาทโคคุระ (Kokura Castle: 小倉城)
ภาพ: Visit Kyushu

ปราสาทโคคุระเป็นต้นแบบของปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี 1602 ตามบัญชา "โฮโซคาวะ ทาดาโอกิ" (Hosokawa Tadaoki) ซามูไรนักรบที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคเซนโกกุถึงต้นยุคเอโดะ

ในปี 1866 ปราสาทโคคุระถูกเผาทำลายแต่สร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม

เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นปราสาทมี 4 ชั้น แต่เมื่อเข้าไปดูด้านในจะเห็นโครงสร้างปราสาทมี 5 ชั้น ตกแต่งทันสมัยโดยดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นบนสุดเป็นจุดชมทิวทัศน์ของเมือง

บริเวณลานรอบปราสาทโคคุระมีสวนสาธารณะชื่อว่า "สวนคัตสึยามะ" (Katsuyama Park) มีสระน้ำขนาดเล็กโดยเป็นสถานที่ชมซากุระที่สำคัญของเมืองช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน...