ภูเขาฮิเอ (Mount Hiei: 比叡山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโต บริเวณพรมแดนระหว่างจังหวัดเกียวโตกับจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฮิเอได้ชื่อว่าเป็นสามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของญี่ปุ่น (ร่วมกับภูเขาโอโซเระและภูเขาโคยะ)


ภูเขาฮิเอ (Mount Hiei: 比叡山)
ภาพ: Japan Travel

ภูเขาฮิเอความสูงประมาณ 850 เมตร ทิวทัศน์ตระการตาด้วยต้นชวนชมในฤดูใบไม้ผลิและต้นเมเปิ้ลในฤดูใบไม้ร่วง จึงเป็นสถานที่ปีนเขาและเดินป่าที่ได้รับความนิยม เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารที่ให้บริการรับส่งจากตัวเมืองขึ้นไปบนเขาวันละสองรอบ

ภูเขาฮิเอมีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และความศรัทธา ชื่อของภูเขาฮิเอถูกกล่าวถึงในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องจากหลายยุคสมัย เชื่อกันว่าในอดีตภูเขาฮิเอเคยเป็นที่อยู่ของพระนักรบ เทพเจ้าและปีศาจตามตำนานชินโต

บนยอดเขาด้านตะวันออกของภูเขาฮิเอเป็นที่ตั้งของ "วัดเอ็นเรียคุจิ" วัดสำนักงานใหญ่นิกายเท็นไดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก วัดเอ็นเรียคุจิเป็นเหมือนด่านหน้าของภูเขาฮิเอ อาคารวิหารของวัดถูกสร้างขึ้นกระจายอยู่ทั่วภูเขา…