นาราอิจูกุ (Narai-Juku: 奈良井宿) เมืองเก่าท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น ในสมัยเอโดะนาราอิจูกุเป็นจุดพักแรม "นากะเซ็นโดะ" เชื่อมระหว่างเกียวโตกับเอโดะ (โตเกียว) จึงได้รับการพัฒนาให้เจริญ


นาราอิจูกุ (Narai-Juku: 奈良井宿)
ภาพ: Tabinet

อาคารบ้านเรือนทรงโบราณในนาราอิจูกุยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีเหมือนในยุคเอโดะ โดยมีการดัดแปลงเป็นร้านขายสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่และโฮมสเตย์

พื้นที่อนุรักษ์ในนาราอิจูกุจากเหนือจรดใต้ราว 1 กิโลเมตร จากตะวันออกจรดตะวันตกราว 200 เมตร จุดดึงดูดที่ห้ามพลาดของนาราอิจูกุอยู่ที่ "สะพานไม้คิโสะโอฮาชิ" สะพานโค้งยาวประมาณ 30 เมตร ไม่มีเสาค้ำ