เมืองนีงาตะ (Niigata: 新潟市) เมืองเอกในจังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนีงาตะตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น ขนาดใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะฮนชู มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมือง


พื้นที่ฟุคุชิมางาตะ (Fukushimagata Lagoon: 福島潟)
ภาพ: Enjoy Niigata

พื้นที่ฟุคุชิมางาตะ (Fukushimagata Lagoon)
• พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟุคุชิมางาตะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด ในฤดูหนาวจะมีฝูงหงส์และนกอพยพมารวมตัวกันจึงเป็นสวรรค์ของคนรักนก


สะพานบันได (Bandai Bridge: 萬代橋)
ภาพ: 新潟市移住・定住情報サイト「HAPPYターン」

สะพานบันได (Bandai Bridge)
• สะพานคอนกรีตโค้งหกส่วนทอดข้ามแม่น้ำที่แบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่ง สะพานบันไดเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนีงาตะ ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สะพานบันได