สวนโอโฮริ (Ohori Park: 大濠公園) สวนสาธารณะกลางเมืองฟุกุโอกะ สวนโอโฮริมีพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร ใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายของชาวเมืองที่จะมาออกกำลังกายและพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น


สวนโอโฮริ (Ohori Park: 大濠公園)
ภาพ: 大濠公園

สวนโอโฮริสร้างขึ้นระหว่างปี 1926-1929 โดยได้รับการออกแบบให้มีความคลาสสิกเหมือนทะเลสาบซีหู มีทั้งส่วนที่เป็นสวนภูมิทัศน์แห้ง เนินเขาเทียม บ่อน้ำ โรงน้ำชาและพืชพันธุ์หลายชนิดที่สร้างทัศนียภาพให้แตกต่างกันของสี่ฤดูกาล

บริเวณกลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่ทำให้สวนโอโฮริเป็นหนึ่งในสวนที่มีทิวทัศน์น้ำโดดเด่นที่สุดของญี่ปุ่น ในอดีตสระน้ำเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบคูน้ำของปราสาทฟุกุโอกะ

กลางสระน้ำมีเกาะสามแห่งซึ่งเชื่อมกับบนฝั่งด้วยสะพานหินสี่แห่ง โดยสะพานหินทั้งสี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมืองฟุกุโอกะ

แหล่งน้ำในสวนโอโฮริเป็นจุดที่ฝูงนกอพยพจากไซบีเรียหลายร้อยตัวจะมารวมตัวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม

ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสระเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟุกุโอกะ สร้างเมื่อปี 1979 ภายในจัดแสดงประติมากรรมสมัยใหม่และของสะสมเก่าแก่ที่มีอายุย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 11