ภูเขาชิงซิ่ว (Qingxiu Mountain: 青秀山) ภูเขาริมฝั่งแม่น้ำยงเจียงในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร


ภูเขาชิงซิ่ว (Qingxiu Mountain: 青秀山)
ภาพ: 搜狐

ภูเขาชิงซิ่วได้ชื่อว่าเป็นปอดของเมืองหนานหนิง ความสูงไม่มาก ประกอบด้วยภูเขาและเนินเขา 18 แห่ง ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เขียวขจี สวนดอกไม้ สระน้ำใสสะอาด สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่งและหมิง

ภูเขาชิงซิ่วถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมวิวยอดนิยมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของเมืองหนานหนิงในฤดูร้อน...